HAL- TEKNŐS- HÜLLŐ ELESÉGEK

                                         É l ő e l e s é g e k :  

                                é l ő   t u b i f e x   v a l a m i n t                                                   é l ő   v ö r ö s   s z ú n y o g l á r v a   f o l y a m a t o s a n  k a p h a t ó  !

                                         ( a készlet erejéig ) 

   A j á n l j u k   m é g   a   f o l y a m a t o s a n   k a p h a t ó  f a g y a s z t o t t  e l e s é g e k e t  :

        V ö r ö s  s z ú n y o g l á r v a , A r t e m i a ( s ó r á k ) , F e h é r  s z ú n y o g l á r v a 

      F e k e t e    s z ú n y o g l á r v a ,   M y s i s ,    C y c  l o p s ,   V e g y e s   v á l o g a t á s !

Vizi  teknősöknek  kapható

                      élő   kishal  és  élő  lisztkukac , illetve  fagyasztott  apró  halak ,

 

hüllőknek  és  madárpókoknak  kapható

                    különböző  méretű  –  mikro , légy , közepes , nagy  –   T Ü C S Ö K !


Kategória: Díszállatok | A közvetlen link.